Poštovani korisniče,

Ukoliko ste pravno lice, sistem će vas propoznati i ponuditi da preuzmete obrazac zahteva koji je neophodno odštampati.

Popunjen, overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica zahtev se može uputiti na sledeće načine:

  • Adresa elektronske pošte:
  • Faks broj
    • 011/312-31-23 - korisnici koji pripadaju segmentu Mala i srednja preduzeća
    • 011/320-93-42 - korisnici koji pripadaju segmentu Velike kompanije
  • Poštom na adresu
    • Telekom Srbija, Direkcija za poslovne korisnike, Bulevar umetnosti 16a, 11070 Novi Beograd. Po prijemu i realizaciji zahteva odgovor po zahtevu biće prosleđen na adresu sedišta korisnika ovlašćenom licu.
 
Kliknite da pogledate detaljnije o šifri korisnika  Šta je šifra korisnika?
 

Šta je šifra korisnika i gde da je nađem na računu?

Šifra korisnika je jedinstveni broj koji mts koristi da bi identifikovao korisnika. Svaki korisnik ima svoju šifru korisnika koju dobija uz svaki mesečni račun za telekomunikacione usluge koje mu je pružio mts. Šifra korisnika se nalazi u gornjem levom uglu računa jasno obeležena sa "Šifra korisnika". Ona je oblika n/b, gde je n šifra korisnika i ima najviše 7 cifara, a b je redni broj računa (svaki korisnik može imati više računa koji mu se dostavljaju na istu adresu u vidu jedinstvenog zbirnog računa). Na slici je prikazan primer računa sa obeleženom šifrom korisnika.

 
 
Šifra korisnika: *  (Šifra korisnika sa Vašeg telefonskog računa)
 
 
Napomena: Polje označeno zvezdicom (*) obavezno morate popuniti.
 


Copyright 2019 Telekom Srbija