Pitanja i odgovori  
 
Da li za moj broj telefona postoji listing odlaznih poziva?
Šta je šifra korisnika i gde da je nađem na računu?
Nakon slanja zahteva za pristup servisu Moj račun odgovor po istom nam nije pristigao na adresu sedišta za pravna lica?
 
Da li za moj broj telefona postoji listing odlaznih poziva? [povratak na vrh strane]
Da biste proverili da li postoji specifikacija saobraćaja za Vaš broj telefona kliknite ovde.
 
Šta je šifra korisnika i gde da je nađem na računu? [povratak na vrh strane]
Šifra korisnika je jedinstveni broj koji mts koristi da bi identifikovao korisnika. Svaki korisnik ima svoju šifru korisnika koju dobija uz svaki mesečni račun za telekomunikacione usluge koje mu je pružio mts. Šifra korisnika se nalazi u gornjem levom uglu računa jasno obeležena sa "Šifra korisnika". Ona je oblika n/b, gde je n šifra korisnika i ima najviše 7 cifara, a b je redni broj računa (svaki korisnik može imati više računa koji mu se dostavljaju na istu adresu u vidu jedinstvenog zbirnog računa). Na slici je prikazan primer računa sa obeleženom šifrom korisnika.
 
Nakon slanja zahteva za pristup servisu Moj račun odgovor po istom nam nije pristigao na adresu sedišta za pravna lica? [povratak na vrh strane]

Ako imate bilo kakav problem vezan za LIB broj i pregled listinga telefonskih računa, mozete se obratiti na e-mail adresu mojbiznis@telekom.rs i korisnicki.biznis@telekom.rs.

U e-mailu vas molimo da prosledite obavezno sledeće podatke:

  • Jasan opis problema
  • Šifru korisnika
  • Korisničko ime
  • Ime i prezime (naziv) korisnika na koga glasi telefonski račun
  • Adresa na koju stiže telefonski račun (naziv ulice, broj, naselje, mesto)
 

Copyright 2019 Telekom Srbija